Mänguteraapia

„Ma ei saa sellest kõigest aru. Ja sinust. Sa ei ole ema. Sa ei ole õpetaja. Sa ei ole ema bridžiklubi liige. Kes sa oled? Aga see ei olegi oluline. Sa oled imelise mänguruumi perenaine!“
Dibs in Search of Self, 1964

Mänguteraapia on teraapiasuund, mis on mõeldud just lastega tegelemiseks (3- kuni 16-aastased). Mänguteraapiast on abi näiteks kolimisest tingitud häiritud elustiili, õnnetusjuhtumite, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul. Mänguterapeutiline lähenemine võib olla kasulik ka lastele, kellel on pidevad probleemid koolis, kodus või teistes eluvaldkondades. Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinavaid tööriistu - kasutatakse liiva, savi jt voolimismasse, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid materjale, muusikainstrumente, loovat visualiseerimist, biblioteraapia elemente, maske jne. 

2009. aastal toimus meie koolituses esimene pikem mänguteraapiateemaline kursus - esimene Eestis. Sellel kursusel õppisid lastega töötamiseks vajalikke tehnikaid nii psühholoogid, terapeudid, sotsiaaltöötajad kui ka õpetajad.

2011. aastal toimusid kolm mänguteraapia kursust:
„Viha ja mänguteraapia“ 9. - 10. aprillil 2011. a.
„Aspergeri sündroomiga noortele sotsiaalsete oskuste õpetamine läbi mänguteraapia“ 22. - 24. augustil 2011.a.
„Liiv ja savi mänguterapeutilise vahendina“ 24. - 25. oktoobril 2011.a.

2012. aastal oli esimest korda võimalik osaleda 11-kuulisel mänguterapeudi väljaõppekursusel, kus osales 20 inimest. Nende seas psühholooge, õpetajaid jt lastega töötavaid spetsialiste. 

2018. aasta maikuus lõpetas I aasta väljaõppekoolituse juba viies lend mänguterapeute.

Uue väljaõppekoolitsega alustame 2020 aasta jaanuaris. Täpsema info selle kohta leiad meie kodulehelt hiljemalt septembrikuus! Kui soovid tutvuda praeguse koolituse õppekava ja sisuga, siis vajuta siia: "Mänguterapeudi väljaõpe".

Lisaks sellele on võimalik mõnesid pikema väljaõppekursuse raames toimuvaid kursusi läbida ka üksikute täiendkoolitustena. Selle aasta täiendkoolitustega saate tutvuda rubriigis "Täiendkoolitused 2019".

Loodame, et leiate meie poolt pakutavate koolituste seast endale meelepärase kursuse.

Mängulist aastat soovides,
Sirli Kivisaar (koolituste kuraator ja läbiviija)

  Sirli Kivisaar on mitmeid aastaid viinud läbi suhtlemistreeninguid Annely
  Sootsi Koolituses ja Tervisekoolis. Tema huvi erinevate suhtlemisteooriate ja inimese
  mõtlemise muutmise vastu sai alguse juba Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd
  õppides. Praeguseks on ta ennast pidevalt täiendanud nii välismaal kui ka
  kodumaal ning lisaks vägivallatu suhtlemise süvendatud õppimisele on ta
  lõpetanud OÜ Terviklik Mina koolituse hüpnoterapeudina. 2013.a.
  lõpetas Sirli mänguterapeudi kursuse ning tegutseb lisaks ka
  mänguterapeudina. Tema täiendõpe on hõlmanud pereteraapiat ja
  mänguteraapiat, kehateraapiatest on ta õppinud hingamisravi ja
  refleksoloogiat, läbinud mitmeid kursusi suhtlemise, psühho- 
  neuroimmunoloogia ja psühholoogia alal. On tegelnud nii rasedate,
  laste kui ka täiskasvanute koolitamise ja teraapiaga. Sirli on osalenud
  kõikidel Emma Baxteri poolt läbi viidud kursustel Tervisekoolis ning
  tegelnud lasterühmadega erinevates lasteasutustes.