FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI BAASÕPE IV moodul

Pakume seda õpet alates 2016. 2018. aastast alates on see toitumisspetsialisti õppe IV moodul. Õppesse saamiseks peab olema läbitud I-II moodul ja III Tervisenõustaja toitumise alal moodul. Õpe sisaldab toitumisterapeudi õppe teemasid (III tase).
III moodulis on võimalik paralleelselt õppida mõlemal kursusel (tervisenõustaja toitumise alal ja funktsionaalse toitumisteraapia baasõpe, sh toitumisterapeudiõpe). 

Uus kursus alustab 2019. aasta märtsis, vaata aegu siit. 
Sooviavaldus esitada Annely Sootsile: annely@tervisekool.ee, rohkem infot samuti Annelylt (tel 5082596)

Muutused õppekavas tulenevad toitumisterapeudi kutsestandardist.

Funktsionaalse toitumise terapeudi (FTT) baasõpe hõlmab 
TOITUMISTERAPEUDI ÕPET ja  FUNKTSIONAALSE TOITUMISTERAAPIA ALUSTE õpet
Keskharidusega õpilased saavad seda kursust läbides FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJA tunnistuse. 


Toitumisterapeudi tunnistuse saamiseks on vaja omada kõrgharidust, kuid funktsionaalse toitumise nõustaja ei pea olema kõrgharidusega. Õpe on nii teoreetiline kui praktiline, suurt rõhku pööratakse just juhtumianalüüsidele. Oluline on õppimise ajal pidevalt praktiseerida funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnas ning võtta vastu terviseprobleemidega kliente. Selle taseme lõpetanu töötab funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena (ta ei ole funktsionaalse toitumise terapeut).
Olenevalt baasharidusest ja läbitud tsüklitest saadakse kas
- funktsionaalse toitumise nõustaja tunnistus või
- funktsionaalse toitumisteraapia aluste ja toitumisteraapiaõppe läbimise tunnistus
või ainult toitumisterapeudi tunnistus
(läbitud 6 tsüklit)

Õpe toimub nädalavahetustel (kahel päeval kuus) ning kestab 12 kuud (hind on 130 eurot kuus 12 kuud).

Soovi korral ja kõrghariduse olemasolul saab jätkata FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI jätkuõppes, mis kestab 1,5 aastat (haigustepuhuse toitumise moodulid, superviseeritud praktika ning lõputöö). 

Koolituse õpetajad on toitumisterapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar, Eliisa Lukk.

Koolitus toimub Tervisekooli ruumides Tallinnas, Pirita tee 26c-33 (vajadusel ka Tartus, Kalevi 108), võimalus on osaleda ka gruppidena teistes Eestimaa piirkondades (Skype teel).

1. tsükkel (2 õppepäeva)
BIOKEEMIA ning RAKUBIOLOOGIA. TÕENDUSPÕHISUS.

1. päev. Annely Soots. SÜSIVESIKUTE ja RASVADE BIOKEEMIA. ENERGIA TOOTMINE. 
Süsivesikute biokeemia. Kiudained. Sidekude, liigeskõhr, insuliini toimed. Rasvad ja lipiidid toidus ja inimkehas. Energia tootmine, baasteadmised.
2 päev: Eliisa Lukk. VALKUDE BIOKEEMIA. AMINOHAPPED. SPORTIMINE. RAKUBIOLOOGIA.
Aminohapped ja valgud, valguvajadus. Energia tootmine nälgimisel (glükoneogenees) ja sportimisel. Sportlase toitumine ja tervis.
Arvestus: Kontrolltöö

2. tsükkel (2 õppepäeva) 
Annely Soots 
TOITUMISTERAAPIA ALUSED - toitumisspetsialisti teadmised ja pädevus erinevatel tasemetel. 

Toitumisspetsialistide erinevad tasemed ja pädevuse piirid, koostöö- ning supervisiooni kohustuslikkus, toitumisterapeudi kutsega seotud teemad. Meeskonnatöö, toitumisterapeudi roll.
TT protsess - etapid, läbiviimine. TT praktika (1/2 õppepäeva). Intervjueerimistehnikate kordamine ja praktika.
TOITUMISTERAPEUDI KUTSESTANDARD – vajalikud teadmised ja oskused. Toidulisandid, nende kasutamine meditsiinis. Toitumisterapeudi pädevus nende määramisel ja ohud ning keelud toidulisanditega seoses.
SEADUSANDLUS. Kliendi ja terapeudi õigused ja kohustused, teenuse reguleerimine kutsestandardi ja võlaõigusseaduse ning isikuandmete seadusega, kliendi väärkohtlemise korral tegutsemine, teiste meeskonnaliikmete ja kliendivõrgustiku liikmetega suhtlemine, teenuse kvaliteedi kindlustamine, sh dokumenteerimine (meditsiinidokumentatsioon), komplitseeritud kliendijuhtumite puhul käitumine, lapse, teovõimetu ja piiratud teovõimega kliendi nõustamine.
TÕENDUSPÕHISUS MEDITSIINIS. Kuidas leida tõenduspõhist kirjandust, kuidas uurimusi interpreteerida? 

3. tsükkel (2 õppepäeva) Annely Soots ja Pille javed
(1 õppepäev) TOIDUTÕHUSTAMINE, TOIDULISANDID, TOIDUOHUTUS, LISAAINED, RIKASTATUD TOIDUD
Tõhustatud toitumine. Söömishäired. Alakaal. Toiduohutus.
(1 õppepäev) BARIAATRILINE KIRURGIA ja TOIDULISANDID
Tervislik kaalulangetamine. Bariaatriline kirurgia ja nõustamine enne ja pärast operatsiooni. Toidulisandid, toitumisterapeudi tasemel vajalik teadmine.

4. tsükkel (2 õppepäeva) 
(1 õppepäev). VÄHIHAIGE TOITUMINE, OSTEOPOROOS, ALLERGIA Eliisa Lukk
Vähihaige toitumisjuhised. Osteoporoos ja toiutmine. Astma ja hingamisteede allergilised seisundid ning toitumine. 
(1 õppepäev) SÜDAME-VERESOONKONNAHAIGUSED, DIABEET JA TOITUMINE Pille Javed
Südame-veresoonkonnahaiguste tekkimine ning seosed toiduainete ja toitumisega. Terviseprobleemide aluseks olevad biokeemilised mehhanismid, veresuhkru, triglütseriidide, lipiidide ja kolesterooliga seoses. Südame-veresoonkonnahaiguste preventsioon, kõrgvererõhktõbi, insuldi taastusravi, krooniline südamepuudulikkus, kroonilised venoossed haavandid. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
Eluviisi mõju terviseseisundile; metaboolse sündroomi ja II tüüpi diabeedi kujunemine. II tüübi diabeet, veresuhkrutaseme tasakaalustamine toitumise abil. Vere analüüside tõlgendamine veresuhkru, triglütseriidide ja lipiidide osas. Diabeedi tekkemehhanismid, insuliinresistentsuse olemus ja haigusriskid.

5. tsükkel (2 õppepäeva)
VAIMSE TERVISE TOETAMINE TASAKAALUSTATUD TOITUMISEGA. NEERU- JA LIIGESEHAIGUSED.  ANEEMIAD.
Stress ja toitumine. Erinevate toitainete puuduse ja tasakaalustamata toitumise mõju vaimsele seisundile (õpi- ja keskendumisvõimele, meeleolule, energiatasemele). Enamlevinud psüühikahäired – koostöö psühhiaatrite ja funktsionaalse toitumise terapeudiga.
Krooniline neeruhaigus ja neerupuudlikkus, toitumine ja toidulisandid neerupuudulikkuse korral. Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga. Rauapuudusaneemia jt aneemiad. Toitumine aneemia korral. 
Podagra ja osteoporoos. Tõenduspõhised toitumissoovitused.
TOITUMISTERAAPIA PRAKTIKA (1/2 õppepäeva).

6. tsükkel (1 õppepäev)
(1 õppepäev) SEEDEELUNDKONNA HAIGUSED. Praktiline toitumisteraapia arvestus.

Reflukstõbi (GERD), ärritunud soole sündroom, tsöliaakia ja toitumine.
Koostöö funktsionaalse toitumise terapeudiga.
1 õppepäeva asemel on ARVESTUS: Esitada KONTROLLTÖÖ/EKSAM haiguspuhuse toitumise kohta.
Kui õpilane lõpetab sellel tasemel, siis ka suuline arvestus ja 2 päeva menüü. 

TOITUMISTERAPEUDI ÕPE kestab kokku 160 tundi (40 t teooriaõpet ja 48 t praktikat koolikeskkonnas, 32 t iseseisvat tööd, 40 t iseseisvat superviseeritud toitumisteraapia praktikat). 
Sellele järgneb FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI baasõpe 160 tundi (sh 88 tundi teooria- ja praktikaõpet koolikeskkonnas, 40 tundi iseseisvat tööd ja 32 tundi superviseeritud praktikat).

7. tsükkel (2 õppepäeva)
FUNKTSIONAALNE MEDITSIIN/TOITUMINE JA TOIDUTALUMATUS
1. päev: FUNKTSIONAALNE TOITUMINE Funktsionaalne lähenemine kliendi probleemidele ja kliendi käsitlus funktsionaalses meditsiinis. Funktsionaalne toitumine ja toitumisnõustamine. Funktsionaalse toitumise nõustaja (FTN) pädevus ja koht meeskonnas, koostöö funktsionaalse meditsiini, arstide ja toitumisterapeutidega. Füsiobiokeemiline ja psühhosotsiaalne lähenemine inimese tervisele. Praktilised näited funktsionaalse toitumise nõustaja praktikast.
2. päev: TOIDUTALUMATUSE TESTIDE MÄÄRAMINE JA NENDE ALUSEL NÕUSTAMINE
Antud koolituste läbimine ning sellele lisaks arvestuse sooritamine (vajab testi teostamiste kogemust) annab nõustajale kompetentsuse soovitada toidutalumatuse teste.
1. Cytotoxic test, tõendupõhisus ja nõuded testi nõustajale.
2. IgG toidutalumatuse test, tõenduspõhisus ja nõuded testi nõustajale.
3. Opioidide test.
Toitumisnõustaja pädevus ja superviseeritud praktika. ETTA juhised testide põhjal nõustamiseks. Toitumisnõustajate pädevuse piirid ja koostöö vajadus terapeutidega. Vead, mida kõige sagedamini tehakse.
ARVESTUS: Praktika: Ühe toidutalumatuse testi nõustamine supervisioooni all.


8. tsükkel  
IMMUUNSUS JA DETOKSIFIKATSIOON
1. õppepäev: IMMUUNSÜSTEEM, IMMUUNSUSE TOETAMINE TOIDUGA. 
NUTRIGENOOMIKA (Sirli Kivisaar, Annely Soots või Eliisa Lukk)
Immuunsüsteemi anatoomia-füsioloogia. Immuunsüsteemi toimimine, immuunvahendusained, immuunsüsteemi häirituse seos erinevate haigustega. Autoimmuunhaigused. Põletiku olemus. Immuunsuse toetamine toidu ja toidulisanditega.
Geneetika ja nutrigeneoomika alused.
2. õppepäev: TOIDUTALUMATUS JA TERVISEPROBLEEMID. DETOKSIFIKATSIOON PRAKTIKAS. 
Detoksifikatsiooni teooria ja menüüde kasutamine reaalses klienditöös. Erinevad keerulised kliendijuhtumid ja meeskonnatöö. 
Arvestus: Kontrolltöö 

9. tsükkel
SEEDEELEUNDKONNA TERVIS. MEESKONNATÖÖ.
1. päev: SEEDEVAEVUSED JA ERINEVAD DIEEDID 
(Eliisa Lukk ja Annely Soots) 
Soolestiku ehitus, soolestiku immuunsus - lisateadmised nõustajale. Erinevad soolestiku tegevust hinnata aitavad testid – ülevaade, pädevuse nõuded. Erinevad soolehaigused ja toitumine, erineva tasemega spetsialistide kompetents, koostöö.  Soole mikrobioota tänapäevaste teadmiste valguses ning seosed haigustega. Tõenduspõhised seosed ja toitumisnõustamisel kasutatavad soovitused praegusel hetkel. Erinevad testid Eestis, Saksamaal ja Ameerikas.
Põhjalikumad teadmised FODMAP dieedi juhendajale (dieedi määramisest dieedist väljatulemiseni): pärast antud koolitust peab juhendama supervisiooni all vähemalt kolme klienti FODMAPi dieediga või teostama kolm testimist. Siis väljastatakse vastav tunnistus (kui saadakse arvestus).
1 õppepäev MEESKONNATÖÖ ALUSED. FTN ja FTT baasteadmistega TT TÖÖPRAKTIKA. JUHTUMIANALÜÜSID.
Jätkukoolitusega toitumisnõustaja (funktsionaalse toitumisteraapia baastaseme koolitusega) ja toitumisterapeudi (FTT baastasemel) pädevus ja meeskond. Meeskonnatöö alused. Praktilised kliendijuhtumid.
ARVESTUS: Seedeprobleemidega kliendi nõustamise juhtum (koostöö funktsionaalse toitumisterapeudiga)

10. tsükkel Annely Soots või Sirli Kivisaar.
1 õppepäev: ARENGUPSÜHHOLOOGIA, HAIGE LAPS PERES
 Lapse areng, erinevate eaperioodide iseärasused. Arenguteooriad. Lapsepõlve mõju täiskasvanutel.
1 õppepäev. LAPSE- JA PERENÕUSTAMINE.
Perekond erinevates eluperioodides ning perenõustamise alused. Lapse depressioon jt vaimsed häired ning toitumisnõustamine. Koostöö psühholoogide ja psühhiaatritega.
KONTROLLTÖÖ

11. tsükkel (2 õppepäeva)
PSÜHHOTERAAPIA ALUSED, KLIENDI MOTIVEERIMINE, LÄBIPÕLEMISKINDLUSE LOOMINE, NÕUSTAMISES KASUTATAVAD MEETODID.
KEHA JA VAIMU SEOSES. PSÜHHOSOMAATIKA. 
Erinevad lähenemised ja teraapiad söömisega seotud probleemidele. Toitumisnõustaja tööks vajalike terapeutilise suhtlemistehnikate praktiseerimine. Kliendi motiveerimise tehnikad. Töö iseendaga, kui kliendid ei edene. Eneseabi. Probleemilahendusprotsessi kasutamine töös iseenda ja klientidega.
Psühhosomaatika, kehaliste terviseprobleemide seos depressiooni ja psüühilise stressiga. Haigused, millel on tugev seos psüühikaga, kehalised haigused, millel ei ole kehalist põhjust.

12. tsükkel: 
1 õppepäev: PRAKTIKA koolikeskkonnas
Erinevad juhtumid. EAKAS MULTIPROBLEEMNE KLIENT. Koostatud menüüdele tagasiside.

1 õppepäeva asemel ARVESTUS
(lepitakse kokku individuaalne arvestuse sooritamise aeg). Arvestusel demonstreerib jätkukoolituse saanud toitumisnõustaja oma pädevust funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmena, menüüde koostamise oskust ning võimet toitumisterapeudi meeskonnas või tavalise toitumiseterapeudina töötada.

ÕPPE LÕPETAMISE KRITEERIUMID
- FTT meeskonnas on juhendatud vähemalt 3 erinevat dieeti ning nõustatud toidutalumatuse teste (hõlmab erimenüü koostamist).
- Esitatud on kõik kontrolltööd (immuunsuse, lapse toitumisnõustamise ja eksamitöö).
- Esitatud on 15 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega, nende hulgas 5 FTT tasemel kliendinõustamise kirjeldust (sh meeskonnatöö kirjeldus), 1 väikese lapsega perekonna nõustamine ja 1 seedevaevustega kleindi nõustamiine).
- FTT baasõppe lõpetanud toitumisterapeudil peab olema toimiv meeskond, kuhu kuulub ka funktsionaalse toitumise terapeut.

Lõpetamiseks esitatakse 15 kliendi nimekiri koos nõustamise lühikirjeldusega ja 5 kliendinõustamise kirjeldused koos meeskonnatöö kirjeldamisega. 

NB! Teil on võimalik jätkata õpinguid FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDI JÄTKUÕPPES