Klassikalise massaaži õpe


KLASSIKALISE MASSAAŽI kursus algab 14. - 16. novembril 2018 Tartus, Kalevi 108 (Tervisekooli ruumdies).

Vt massööri õppekava (klassikaline massaaž) ja õpetajate infot. Kooli õppima asumisel on nõutav keskharidus.

Õppetöö toimub kolmepäevaste tsüklitena (üks tsükkel kuus), kokku 10 õppetsüklit. Kolmepäevase õppetsükli hind on 180 eurot (hind sisaldab käibemaksu). Kursuse koguhind on 1800 eurot, mida saab tasuda igakuiste osamaksetena.

Õppetöö kestvus on 10 kuud, kokku 400 tundi. Sellest auditoorne õppetöö 265 tundi, sh teooriaõpet 129 tundi, praktiakõpet 136 tundi. Iseseisev töö ja superviseeritud praktika 135 tundi. Auditoorse töö vaheajal toimub iseseisev massaaži praktiseerimine. Kursus lõpeb praktilise eksamiga. Klassikalisele massaažile lisaks tutvustatakse Ayurveda massaaži, aroomimassaaži, spordimassaaži ja refleksoloogia aluseid jms.

Kooli lõpetanuks loetakse õpilased, kes sooritavad kõik õppekavas ettenähtud arvestused ja praktilised tööd ning praktilise lõpueksami. Kooli lõpetanud saavad tunnistuse massööri koolituse programmi läbimise kohta.

Õppetöö algus on 9.30 ja lõpp 16.30.
Info: tel. 7 441 340 tööpäevadel, merike@tervisekool.ee

Õppejõududeks on massöör Angelika Maasikmäe, psühho- ja toitumisterapeudid Annely Soots ja Sirli Kivisaar ning Reet Linkberg (füsioteraapia). Koolitus on väga praktiline.


Kursuse toimumise kuupäevad 2018. aastal on 14.-16. november ja 5.-7. detsember, 2019. aasta kuupäevad kooskõlastatakse õpilastega koolituste ajal. Koolitused toimuvad nädala sees päevadel. 

Kursus koosneb kolmest moodulist.

I MOODUL
ÜLDMASSAAŽI ALUSED
Auditoorne töö: kolm kolmepäevast tsüklit

I tsükkel 114. - 16. novembril 2018

Üldmassaaži võtted: selg ja kael.
Anatoomia-füsioloogia: luu- ja liigeselundkond, lihassüsteem.
Füsioteraapia ja massaaž: aktiivne ja passiivne liikumisravi.
Massööri roll ja koht tervishoius, vajalikud teadmised.
Klienditeeninduse alused, teeninduspsühholoogia.
Füüsilise seisundi hindamine.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

II tsükkel 5. - 7. detsember 2018
Üldmassaaži võtted: selg ja kael - kordamine. Nimmepiirkond, tuhar, jalad, labajalg. Anatoomia-füsioloogia: lihassüsteem ja närvisüsteem.
Füsioteraapia harjutused.
Tervise- ja enesekaitse, ergonoomika, hügieen.
Seadusandlus.
Kliendi ja töötaja õigused, enesekehtestamine.
Seisundi hindamine ja esmaabi.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

III tsükkel jaanuar 2019
Üldmassaaži võtted: I ja II tsüklis õpitu kordamine. Käed, õlavööde, dekoltee, rind, kõht. Füsioteraapia harjutused.
Kutse-eetika.
Seisundi hindamine ja esmaabi. Psühholoogilise seisundi hindamine.
Kliendi kaebuste käsitlemine, suhtlemine erinevat tüüpi klientidega, kriisiseisundis kliendi toetamine, nõustamise alused.
Massaaži vastunäidustused.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.


II MOODUL
KLASSIKALINE MASSAAŽ JA MASSAAŽIVÕTTED ERINEVATE SEISUNDITE JA HAIGUSTE KORRAL
Auditoorne töö: kolm kolmepäevast tsüklit

IV tsükkel 
 veebruar 2019
Üldmassaaž: nägu ja pea. Üldmassaaž.
Kutse-eetika: käitumise ja suhtlemise standardid.
Massaaž erinevate haiguste korral.
Nahahooldus:
- nahahoolduse põhimõtted;
- naha kahjustused, nende ravi põhimõtted;
- massööri pädevus nahahoolduse juhendamisel.
Tervisliku toitumise alused
Anatoomia-füsioloogia: endokriinsüsteem, erituselundkond.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika

V tsükkel märts 2019
Kogu keha üldmassaaži arvestus.
Üldmassaaž: täiendavad võtted, nende kasutamine erinevate probleemide korral.
Massaaž erinevate haiguste korral.
Klienditeeninduse alused, teeninduspsühholoogia: praktiline õppus.
Füsioteraapia alused: võimlemisharjutused.
Anatoomia-füsioloogia: seedesüsteem, südame/veresoonkond.
Toitumine haiguste korral.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

VI tsükkel  aprill 2019
Üldmassaaž: täiendavad võtted, nende kasutamine erinevate probleemide korral.
Massaaž erinevate haiguste korral.
Anatoomia-füsioloogia: lümfisüsteem ja hingamine.
Tervise- ja enesekaitse: nakkuste vältimine.
Enesekehtestamine.

Iseseisev superviseeritud massaažipraktika.

III MOODUL
ERINEVAD MASSAAŽITÜÜBID, ERIALA ARENDAMINE JA ENESEKAITSE
Auditoorne töö: neli kolmepäevast tsüklit

VII tsükkel 
mai 2019
Täiendvõtete kordamine.
Massaaž: erimassaažid. Nõuded. Massaaž eriasendites.
Klienditeeninduse alused, teeninduspsühholoogia: kliendikvaliteet ja rahulolu, töö kvaliteet, kvaliteedistandardid.
Kutse-eetika.

Iseseisev superviseeritud praktika füsioteraapias.

VIII tsükkel juuni 2019
Aroomiteraapia alused.
Jaapani jm. massaažiliikide tutvustus. Klassikalise massööri kompetents.
Massööri tööd reguleeriv tervisekaitseseadustik, dokumenteerimine.
Tervisekaitse, enesekaitse, läbipõlemise ennetamine.
Tõenduspõhine praktika.
Nahahooldus, nahahooldusvahendid.

Iseseisev superviseeritud erimassaažipraktika.

IX tsükkel  juuli 2019
Erimassaaži arvestus.
Punktmassaaž.
Ettevõtluse alused, vormid, ettevõtte loomine, registreerimine.
Raamatupidamise alused.

Iseseisev superviseeritud punktmassaažipraktika.

X tsükkel august 2019
Supervisioon, psüühiline ja füüsiline enesehoid.
Praktiline eksam klassikalises masaažis ja klienditeeniduse alustes.